HUISREGELS

Huisregels Bezoekers

 1. Met het betreden van de accommodatie waar Elite Combat League plaats vindt geeft u aan akkoord te gaan en zich te houden aan de Elite Combat League geldende huisregels.
 2. Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw waar Elite Combat League plaats vindt.
 3. Tijdens Elite Combat League is het niet toegestaan om eigen glaswerk, blik, drinken en etenswaren mee te nemen.
 4. Verbaal en non-verbaal of lichamelijk geweld, discriminatie en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 5. Het is niet toegestaan om de nooduitgangen te openen of te blokkeren. Openen alleen tenzij er zich een calamiteit voordoet tijdens Elite Combat League.
 6. Bij calamiteiten tijdens Elite Combat League dient u de aanwijzingen die u hoort via de speakers of beveiliging op te volgen.
 7. Voor de bezoekers is het ten strengste verboden om de octagon te betreden.
 8. Voor de bezoekers is het ten strengste verboden om in de opwarmruimte van de sporters te komen.
 9. Als bezoeker gooi je het afval in de desbetreffende afvalzakken en laat je alles netjes achter.
 10. Als bezoeker ben je sportief en heb je respect voor de tegenstander.
 11. Aanwijzingen van de mensen die herkenbaar en zichtbaar met Elite Combat League verbonden zijn moeten altijd gevolgd worden.
 12. Tijdens een evenement van Elite Combat League is er 100% visitatie op wapens en drugs.
 13. Elite Combat League hanteert een zero drugs en wapen tolerantie tijdens het evenement. Gevonden drugs wordt in beslag genomen. Bij het in het bezit hebben van grote hoeveelheden drugs of handel in drugs tijdens en rondom het evenement, wordt de betreffende persoon(en) overgedragen aan de politie.
 14. Bij het in bezit hebben van wapens tijdens en rondom Elite Combat League zoals genoemd in de wet wapens en munitie wordt direct de politie ingeschakeld.
 15. Elite Combat League tolereert geen binnen- en buitenvuurwerk.
 16. Bij overtredingen van het Elite Combat League huis regelement schakelen wij zo nodig de politie in.
 17. Bij het plegen van een strafbaar feit tijdens en rondom Elite Combat League ten allen tijde de politie ingeschakeld.
 18. Alleen kaarten die zijn gekocht bij de door Elite Combat Leagues aangewezen verkooppunten zijn legitiem en geldig als entreebewijs. Tijdens al onze evenementen worden de entreekaarten op echtheid elementen gecontroleerd. Bij twijfel echtheid zal u de toegang worden geweigerd. Gekochte entreekaarten kunnen niet ingeruild worden.
 19. Club gerelateerde kleding waaronder voetbalshirts, motorclub gerelateerde kleding vlaggen en/of andere club gerelateerde uitingen en kengetal uitingen wordt de toegang tot Elite Combat League geweigerd. Uitgezonderd vechtsport clubs en vechtsportmerken.
 20. De organisator/promotor vanElite Combat League is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens of rondom Elite Combat League. Organisator/promotor Elite Combat League kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 21. Elite Combat League stelt een ieder persoonlijk financieel aansprakelijk voor minimaal €50.000,- die het evenement op wat voor manier dan ook verstoord waardoor Elite Combat League het evenement moet stil leggen of als het evenement hierdoor afgelast moet worden.
 22. Bij het betreden van de Elite Combat League staat u toe dat foto en filmmateriaal die voor, tijdens en na het evenement in opdracht van Elite Combat League worden gemaakt waar u eventueel op staat openbaar via verschillende mediakanalen kan worden verspreid.
 23. Het is voor een ieder die Elite Combat League bezoekt ten strengste verboden, op straffe van €2500,- per overtreding, om zonder schriftelijke toestemming van Elite Combat League, live beelden voor commerciële doeleinden tijdens het evenement na buiten te brengen. Tevens is het niet toegestaan om foto’s of filmmateriaal van de Elite Combat League zonder schriftelijke toestemming op websites te plaatsen of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Bij constatering van het niet naleven van deze huisregel wordt het geldbedrag van €2500,- ex btw plus administratie en incassokosten direct opeisbaar door Elite Combat League.
 24. Bezoekers parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.
 25. Bezoekers van Elite Combat League wachten geduldig totdat ze aan de beurt zijn. Dit geldt bij binnenkomst, horeca, muntverkoop en bij het verlaten van het evenement.